Consultanță, Educație, Instruire

//Consultanță, Educație, Instruire
Consultanță, Educație, Instruire2018-11-19T12:18:40+00:00

Consiliere privind siguranţa la locul de muncă

Acordăm companiei dvs consiliere în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă în conformitate cu regulamentul 2 al DGUV şi cu Legea privind securitatea muncii (ASiG):

De exemplu.:

 • Consiliere privind evaluarea riscurilor
 • Consiliere cu privire la instrucţiuni
 • Consiliere şi participare la şedinţele comitetului pentru securitatea muncii
 • Consultanţă şi participare la dezvoltarea unui sistem de management al sănătăţii şi siguranţei
 • Consiliere privind introducerea sau testarea echipamentului individual de protecţie
 • Investigarea accidentelor şi a bolilor profesionale

Instruire şi examen SGU/SCC

 • Angajaţii din sistemul operaţional care intră sub incidenţa documentului 018
 • Directori executivi care intră sub incidenţa documentului 017

Cuprins:

 • Dispoziţii legale
 • Evaluarea pericolelor şi a riscurilor
 • Cauzele accidentelor, prevenirea accidentelor şi raportarea accidentelor
 • Comportament în siguranţă
 • Organizarea operaţională
 • Cerinţe la locul de muncă şi ale activităţii
 • Măsuri de urgenţă
 • Substanţe periculoase
 • Protecţia împotriva incendiilor şi a exploziilor
 • Echipament de lucru
 • Metode de lucru
 • Electricitate şi radiaţii
 • Organizarea locului de muncă
 • Echipamente individuale de protecţie (EIP)
 • -> Examen

Testarea scărilor portabile şi mobile, a treptelor şi a schelelor mobile

Verificam scările portabile şi mobile ce aparţin companiei dvs., treptele şi schelele mobile.

Scări şi trepte:

 • Verificarea sistemelor
 • Verificarea stării ca test vizual şi funcţional
 • Documentaţie

Platforme de lucru mobile:

 • Inspectare după asamblare
 • Verificare înainte de utilizare
 • Inspectare după situaţii extraordinare
 • Întocmirea documentaţiei după inspecţie

La nevoie, ne puteţi contacta.

Pregătirea pompierilor pentru protecţia împotriva incendiilor – conform DGUV Informaţii 205-023

Teorie:

 • Caracteristicile de bază ale protecţiei împotriva incendiilor
 • Organizarea protecţie împotriva incendiilor din cadrul companiei
 • Funcţia şi modul de acţiune al echipamentului de stingere a incendiilor

Partea practică:

 • Manipulare şi funcționare, mecanisme de declanşare a echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Tactici de stingere
 • Exerciţiu real cu echipament de stingere a incendiilor
 • Cunoaşterea eficienţei şi performanţei echipamentului de stingere a incendiilor
 • Caracteristici specifice companiei

Pregătirea şoferilor de pe stivuitoare

 • conform DGUV Informaţii 308-001

Conţinut teoretic:

 • Temei juridic
 • Accidente
 • Construcţia şi funcţionarea stivuitoarelor şi a echipamentelor amovibile
 • Modul de propulsie
 • Stabilitate
 • Modul general de operare
 • Inspecţie periodică
 • Manipularea încărcăturii
 • Operaţiuni speciale
 • Reguli de circulaţie / infrastructură rutieră
 • Examen final

Conţinut practic:

 • Instruire privind folosirea stivuitorului
 • Test zilnic privind folosirea stivuitorului
 • Diagrama centrului de sarcină, distribuţia greutăţii şi sarcinile admise
 • Informaţii privind punctele de pericol pe stivuitorul
 • Familiarizarea cu stivuitorul
 • Părăsirea stivuitorului
 • Exerciţii de conducere şi de stivuire
 • Examen final

Curs concentrat – conform DGUV Informaţii 209-013

Conţinut:

 • Legi generale, reglementări, norme
 • Expirarea transportului cu macaraua
 • Dispozitive auxiliare pentru echipamente de ridicare
 • Încărcătura, greutatea şi centrul portant
 • Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinilor, dispozitiv de preluare a sarcinii, centru de sprijin
 • Ce fel de echipament de ridicare pentru ce anume
 • Capacitătăţi portante
 • Asigurarea împotriva atârnării involuntare
 • Părăsirea zonei periculoase
 • Comunicarea cu operatorul macaralei
 • Evitarea deteriorărilor la dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor
 • Inspecţia vizuală a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinilor înainte de utilizare
 • „Persoana calificată” pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor şi manipularea încărcăturii

Pregătirea operatorului pentru macara

Conţinut:

 •  Elemente de bază despre macarale
 •  Bazele fizice
 •  Stative de control – echipamente de control şi siguranţă pe sisteme de macarale
 •  Teste privind macaralele
 •  Dispozitive de ridicare
 •  Macaraua şi mediul
 •  Cerinţe speciale de siguranţă pentru macarale
 •  Operaţiuni speciale cu macarale
 •  Retragerea macaralelor din circulaţie
 •  Comportamentul în caz de defecţiuni/defecțiuni din domeniul siguranţei
 •  Folosirea macaralei – pe scurt

 

Acest site utilizeaza cookie-uri. Ok